PANCHUPATTI :: पंचूपट्टी

पंचूपट्टीक जनता ठानि चुकल छथि,
विनय कुमार चौधरी के मानि चुकल छथि,
ठीके त छथि नितीश कुमार,
कियै हमसब करी कोनो आन विचार।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *